page loader

سال رونق توليد

براساس اعلام وزیر محترم وزارت صنعت معدن تجارت،طی بخشنامه 27 شهریور ماه 1397 وزارت صنعت معدن و تجارت:صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می کنند باید قاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد.در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده نماید،صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه های نقدی 3 برابر ارزش کالای صادراتی می شود و همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد.
این بخشنامه از روز شنبه 7 مهرماه 1397 اجرایی خواهد گردید