page loader

سال رونق توليد

1- استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

2- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی

3- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌ها ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

4- استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات

5- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید

6- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات

7- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی (ارائه این بند از تسهیلات پس از پیشنهاد گمرک و تأیید وزیر محترم امور اقتصادی (بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) حداکثر تا سقف 50 درصد صورت خواهد پذیرفت.

8- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.

9- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی.

10- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

11- انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد.

12- نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد.

13- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی، اجازه رئیس کل گمرک و شخص بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم.

14- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو.

15- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله.

16- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده با ضریب اهمیت زمانی دو (معادل شرکت‌های تولیدی) در سامانه جامع امور گمرکی به صورت سراسری.

17- ترخیص کالا در خارج از مسیر قرمز

شایان ذکر است در خصوص پذیرش ضمانت موضوع بند 2 و 3 و 15 فوق‌الذکر متناسب با ضمانت‌نامه وصول باید در همان سال انجام پذیرفته و درخصوص بند 2 سررسید ضمانت‌نامه تا بهمن ماه هر سال مشخص شود.

بدیهی است تسهیلات فوق در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت فوق‌الذکر از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه لغو و گزارش مربوط به کمیته مرکزی فعالان اقتصادی مجاز جهت اقدامات اجرایی ارسال خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از شرایط و نحوه عضویت در لیست فعالان مجاز اقتصادی (AEO) گمرک به سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir مراجعه کنند.