page loader

سال رونق توليد

 توجه:براساس بخشنامه شماره 99/100/13483 سازمان

 

توسعه تجارت ایران مورخ 1399/04/31:از این پس اعضای محترم برای انجام فرآیند صدور

 

کارت بازرگانی و یا تمدید کارت بازرگانی

 

باید ابتدا به سامانه جامع تجارت به

 

آدرس ntsw.irمراجعه و مراحل را از طریق این سامانه پیگیرینمایند
شماره تلفن 02175492000نیز برای پشتیبانی

 

اعلام گردیده است

 

متقاضیان دریافت و یا تمدید کارت عضویت همچنان میتوانند از لینک زیر فرآیند مورد نظر را ادامه دهند

ورود به بخش کارت عضویت 

 

ورود به بخش تمدید و صدور کارت بازرگانی پس از

 

اعلام بازگشت پرونده از سامانه جامع تجارت