page loader

سال رونق توليد

برای استفاده از تمام امکانات و عدم برخورد با مشکل احتمالی از مرورگر INTERNET EXPLORER برای ورود به سامانه کارت هوشمند استفاده نمایید.


ارائه گواهی نامه شرکت در 2 دوره آموزشی اتاق بازرگانی یزد برای دارندگان کارت بازرگانی با مدرک دیپلم هنگام تمدید کارت بازرگانی الزامی می باشد


  کلیه مدارک زیر باید اسکن و در زمان ثبت نام در سامانه در قسمت پیوست مدارک مورد استفاده قرار گیرد

1- مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی(ارائه نامه درخواست دریافت مفاصا حساب بیمه  به سازمان تامین اجتماعی توسط خود شرکت باید انجام پذیرد)

2- گواهی پلمپ دفاتر

3- فیش 50000 ریال از اداره دارایی(حق تمبر)

4-آخرین آگهی تغییرات از هر نظر

5-در صورت تغییر آدرس(کپی صفحه اول  و صفحه نقل و انتقالات  سند مالکیت شش دانگ واحد تجاری و یا کپی کامل اجاره نامه  محضری محل کار)

6- واریز فیش های نقدی به شرح زیر:

الف) ورودیه  تنها برای کسانی که بیش از دوسال ازتاریخ پایان اعتبار کارت آنها می گذرد، مبلغ 2/000/000 ريال به شماره حساب 0106141539006 سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد

ب)بر اساس سرمایه تعیین شده شرکت در آخرین آگهی تغییرات:

1ب: سرمایه تا سیصد میلیون ريال  مبلغ (440/000) ريال به شماره     شبا   IR940100004072053101835969 بانک مرکزی(از طریق ساتنا) (با  شناسه 399407205310183596900000000000) بنام سازمان صنعت، معدن  و تجارت استان یزد و

مبلغ 2/500/000 ريال به شماره حساب0106141539006   سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد

 

2ب: سرمایه از سیصد میلیون تا دو میلیارد ریال ،مبلغ 440/000 ريال به شماره     شبا   IR940100004072053101835969 بانک مرکزی(از طریق ساتنا) (با  شناسه 399407205310183596900000000000) بنام سازمان صنعت، معدن  و تجارت استان یزد و

مبلغ  4/000/000 ريال به شماره حساب0106141539006 سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد

 

3ب: سرمایه دو میلیارد ریال به بالا :مبلغ 440/000 ريال به شماره     شبا   IR940100004072053101835969 بانک مرکزی(از طریق ساتنا)  (با  شناسه 399407205310183596900000000000)بنام سازمان صنعت، معدن  و تجارت استان یزد و

مبلغ 5/000/000 ريال به شماره حساب0106141539006 سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد

 

توجه: در صورتیکه متقاضی درخواست تمدید 5 ساله کارت را داشته باشد باید مبلغ واریزی  براساس سرمایه به شماره حساب 0106141539006 به نام اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی یزد، 5 برابر مبلغ مذکور در نظر گرفته شود.

7- درخواست تمدید

8 – یک قطعه عکس 4×3 ( رنگی ،زمینه سفید با DPI300) نکته: از ارسال عکسهای فوری و عکسهای با کیفیت پایین خودداری نمایید

9 – کد پستی مرکز اصلی شرکت

10- کپی کارت ملی

11-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی رئیس و نائب رئیس هیات مدیره(در صورت تغییر هیئت مدیره)

12-پاسخ استعلام گمرک(جهت اخذ از طریق تماس تلفنی با  دبیرخانه اتاق بازرگانی یزد به شماره تلفن 03537245491 داخلی 206 اقدام نمایید.توجه:در زمان تماس شماره کارت بازرگانی یا شناسه ملی شرکت را به خاطر داشته باشید))

13-آدرس ایمیل شرکت و شماره معتبر نمابر(فاکس)

در صورت اتمام قرارداد اجاره قبل از اسکن مدارک،اجاره نامه شرکت را تمدید و سپس در سامانه بارگذاری نمایید.(حداقل اعتبار مورد قبول یکسال می باشد)(در صورتیکه اجاره نامه محضری نباشد به همراه داشتن کد رهگیری الزامی می باشد)

14-اصل کارت بازرگانی

15-لطفا فرم تعهدنامه زیر را نیز دریافت و پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایید

فرم تعهدنامه

 

بسیار مهم: در صورتیکه شرکت تغییر مدیر عامل نداشته است ، در قسمت دریافت استعلامها در سامانه نیازی به دریافت استعلام گواهی عدم سوءپیشینه و فرم الف مربوط به شماره حساب بانکی  نخواهد بود.

 

جهت ورود به سامانه کارت هوشمند بازرگانی و ادامه مراحل لطفا لینک زیر را کپی و آنرا حتما و فقط در مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نمایید

https://cscs.chambertrust.ir