page loader

سال توليد،پشتيباني ها،مانع زدايي ها

معرفی مرکز علم و کار

 

باتوجه به نیاز دانشگاه و صنعت به یکدیگر و به دنبال برگزاری اولین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه و تشکیل کمیته پیگیری مصوبات همایش، قدم‌های اولیه در راستای تأسیس مرکز علم و کار استان برداشته و به همین منظور اولین تفاهم‌نامه همکاری بین صنعت و دانشگاه، در تاریخ 93/10/07 فی‌مابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دانشگاه یزد منعقد گردید.
در ادامه باتوجه به تمایل همه دانشگاه‌های استان به همکاری با صنعت، همزمان با برگزاری همایش معاونین تحقیقات و فناوری و رؤسای دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌های استان در تاریخ 93/12/20، همکاری واحدهای صنعتی و کلیه دانشگاه‌های استان آغاز و تفاهم‌نامه رسمی در تاریخ 95/03/01 با حضور استاندار محترم بین ریاست محترم  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد و رؤسای همه دانشگاه‌های استان با امضا رسید.
خدمات مرکز علم وکار به واحدهای تولیدی و صنعتی:
*       جمع‌آوری نیازمندی‌های نیروی کارِ واحدهای تولیدی و صنعتی و کمک در جهت تأمین آن:
در شش ماه دوم سال1393، 28 نفر جهت انجام مصاحبه اولیه، به نمایندگی مرکز علم و کار مراجعه نمودند و بنا به درخواست شرکت‌های متقاضی، نیروهای تأیید شده معرفی گردیدند که پس از انجام مصاحبه نهایی توسط واحدهای متقاضی، از این تعداد، 8 نفر جذب شدند. در سال 1394 از بین 56 نفر از معرفی‌شدگان، 24 نفر جذب واحدهای صنعتی متقاضی شده‌اند.در سال 1395، از بین 46 نفر از معرفی شدگان واجد شرایط، 18 نفر و از ابتدای سال 1396 تاکنون، از بین 47 نفر از معرفی‌شدگان، 20 نفر، در واحدهای متقاضی مشغول به کار شد‌اند.
*     برنامه‌ریزی جهت فعالسازی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها در راستای آموزش کارکنان  واحدهای تولیدی و خدماتی:
*      تلاش در جهت شناسایی نیازهای تحقیقاتی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی و برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت اجرای طرحهای کاربردی،
*      برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های علمی- کاربردی جهت ارتقاء سطح دانش مدیران، کارشناسان و کارکنان شاغل در عرصه‌های اقتصادی و آموزشی،
*      تأمین نیروهای کارآموز و کارورز مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی:
در سال 1394، سهمیه کارآموزی برای 331 نفر از دانشجویان، از 14 واحد تولیدی، در سال 1395 نیز حدود 350 سهمیه کارآموزی از واحدهای تولیدی و صنعتی اخذ شده است.
در سال 1394، سهمیه کارآموزی برای 331 نفر از دانشجویان، از 14 واحد تولیدی در رشته‌های مختلف گرفته شده است. در سال 1395 نیز حدود 350 سهمیه کارآموزی از واحدهای تولیدی و صنعتی اخذ شده است. از آغاز سال 1396 تاکنون حدود 102 سهمیه کارآموزی از واحدهای تولیدی و صنعتی اخذ شده است.
خدمات مرکز علم و کار به اساتید و اعضای هیئت علمی:
*       ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید دانشگاه‌ها ودانشجویان دوره دکترا در صنعت،
*      ایجاد بانک اطلاعاتی از توانمندی‌های اعضای هیئت علمی جهت معرفی به واحدهای تولیدی و خدماتی به منظور تعریف انواع پروژه‌های کاربردی جهت پیگیری و اجرا در واحدهای صنعتی و خدماتی:
(در سال 1394، به صورت نمونه بانک اطلاعات توانمندیهای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد تهیه گردیده و برای آگاهی واحدهای تولیدی و صنعتی در سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد ارائه شده است. همچنین بانک اطلاعاتی توانمندی‌های اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی امام جواد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در دست تهیه می باشد.
خدمات مرکز علم و کار به دانشجویان:
*       برنامه‌ریزی جهت برگزاری گردهمایی و ارائه تجربیات صنعتگران توانمند و کارآفرینان برتر در سطح کشور و استان در دانشگاه‌ها،
*       معرفی دانشجویان متقاضی جهت انجام پروژه‌های درسی به واحدهای تولیدی و صنعتی مرتبط،
*       برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های کاربینی برای دانشجویان جهت آشنایی با محیط‌های تولیدی و صنعتی،
*       جهت‌دهی پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا به سمت پروژه‌های عملیاتی مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی،
*     کمک به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی و معرفی دانش‌آموختگان جویای کار به واحدهای تولیدی و صنعتی،
معرفی داشجویان به واحدهای تولیدی و صنعتی جهت گذراندان دوره کارآموزی و کارورزی به واحدهای تولیدی و خدماتی